Priemyselný park Vígľaš

Priemyselný park Kriváň

PPS Detva

Hriňovské strojárne a.s.

PunchCampus Detva