Hlavnou aktivitou  občianskeho združenia Náš región Podpoľanie je podporovať a zachovávať tradície regiónu Podpoľanie, vyvíjať aktivity smerujúce k propagácií a rozvoju cestovného ruchu v regióne Podpoľanie, vyvíjať a podporovať aktivity zamerané na pomoc pri organizovaní verejnoprospešných aktivít v regióne Podpoľanie so zameraním na ochranu životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva.

Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov, pre skvalitnenie životného prostredia a poskytovanie služieb v tejto oblasti.