V areáli Masarykovho dvoru sme uskutočnili slávnostné otvorenie 1. etapy cyklotrasy v rámci projektu Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava.

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom vybudovania novej cyklistickej komunikácie (na existujúcich komunikáciách) o dĺžke 5 822,7  metrov zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy a zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v regióne Podpoľanie (v k.ú. Vígľaš).

Otvoreniu cyklotrasy predchádzalo nemalé úsilie o jej vybudovanie. Mnohí neverili úspešnosti tohto projektu, ale vďaka ochote jednotlivcov, miest a obcí zapojiť sa do aktivít, ktoré viedli k vybudovaniu cyklotrasy, otvoreniu prvých kilometrov.Slávnostné prestrihnutie pásky bol akt bol síce symbolický, no znamenal pre nás veľmi veľa pre Občianske združenie Náš región Podpoľanie a aj pre celú oblasť Podpoľania. Nejedná sa totiž iba o spojenie jednotlivých miest a obcí ale aj o cieľ priblížiť cestovanie za prácou v miestnych priemyselných areáloch a areáloch občianskej vybavenosti. Taktiež týmto otvárame pre cyklistov, korčuliarov a turistov nový potenciál využitia turizmu v lone prírody. Cyklotrasa prechádza cez niekoľko zaujímavých pamiatok, prírodných krás a veľa ďalších zaujímavostí.

Na trase sa nachádza cyklistická infraštruktúra plochami s cyklistickými stojanmi, nabíjacou stanicou pre elektrobicykle s tým, že všetky prvky sú bezbariérovo upravené.

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment