Náš región Podpoľanie

Hlavnou aktivitou  občianskeho združenia Náš región Podpoľanie je podporovať a zachovávať tradície regiónu Podpoľanie, vyvíjať aktivity smerujúce k propagácií a rozvoju cestovného ruchu v regióne Podpoľanie, vyvíjať a podporovať aktivity zamerané na pomoc pri organizovaní verejnoprospešných aktivít v regióne Podpoľanie so zameraním na ochranu životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva.

Aktuality združenia

O regióne

Cykloturistika

Aktivity

Stanovy združenia

Príroda

Mobilita za prácou

Priemysel

Eurofondy