Celková výmera priemyselného parku Kriváň je 11,0 ha a lokalita je ohraničená cestou E58, E571 , ktorá tvorí hlavný cestný ťah Zvolen – Košice a železničnou traťou Zvolen – Košice.  Lokalita je napojená na všetky inžinierske siete.

V priemyselnom parku aktuálne pôsobia tri spoločnosti. A to KOPS, s.r.o., kde výrobky spoločnosti nachádzajú spoľahlivé uplatnenie na domácom trhu ako aj v zahraničí, /Česká republika, USA, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko/ v hydraulických a pneumatických systémoch, manipulačnej technike, automobilovom priemysle, stavebných a zemných strojoch, poľnohospodárskej a lesnej technike a tiež v potravinárskych strojoch.

Intercable, s.r.o.

Technologická spoločnosť sa Intercable, s.r.o. vždy snaží vyvinúť nové inovatívne riešenia. Spektrum výrobkov a služieb je široké: od vývoja a výroby plastových dielov a komponentov, ako aj nových riešení pre hybridné a elektronické vozidlá až po špeciálne nástroje na distribúciu energie.

LUKAMASIV, s.r.o.

Spoločnosť LUKAMSIV, s.r.o.vyrába približne tri desiatky typov komponentov z veľkoformátových drevenýchdosák MDF pre švédsku spoločnosť BJS, ktorá ich spolu s ďalšími produktmi iných výrobcov dodávaspoločnosti IKEA ako hotový nábytok. Z hľadiska mesačnej produkcie vyrobí spoločnosť približne 400- až 500-tisíc dielov. Ide o sériovú výrobu, keď sa sortiment niekedy doplní novými produktmi, naopak niektoré sa časom prestanú vyrábať.