Celková výmera priemyselného parku Vígľaš je 37,8 ha a lokalita je ohraničená cestou E58, E571 , ktorá tvorí hlavný cestný ťah Zvolen – Košice a železničnou traťou Zvolen – Košice.  Na pozemku bol vykonaný archeologický a inžiniersko-geologický a radónový prieskum. Lokalita je napojená na všetky inžinierske siete

Rozdelenie priemyselného parku:

Priemyselný park je rozdelený do piatich zón podľa ich bonity:

  • plocha A a D – výmera cca 18 ha určená pre tzv. nosných investorov
  • plocha C-1 a B – výmera cca 12 ha určená pre malých investorov s výmerou okolo 1 ha
  • plocha A-1 a C-2 – výmera cca 7 ha určená pre investorov, ktorí nevyžadujú vybudovanú infraštruktúru, alebo ju vybudujú sami

Dopravné vzdialenosti:

  • letisko Sliač 20 km
  • Zvolen 14 km
  • Bratislava 200 km
  • hranice s Maďarskom 70 km
  • hranice s Ukrajinou 290 km
  • hranice s Poľskom 140 km
  • hranice s Českou republikou 270 km