PunchCampus Detva sa nachádza v Detve, na strednom Slovensku. Areál je ľahko dostupný vďaka existujúcim diaľniciam

 

Z Bratislavy, 220 km.

Z Nitry, 80 km.

Z Banske Bystrici, Zvolen, Lučenec – 30 km.

 

Detva, nachádzajúca sa v prekrásnom regióne Podpolanie, je mestom s viac ako 14 000 obyvateľmi. Má dlhoročnú tradíciu v oblasti strojárstva a stavebníctva. V prvej fáze bude PunchCampus Detva pozostávať z dvoch výrobných hál postavených pre ZF a PunchPrecision.

Celkový plánovaný povrch bude viac ako 50.000 m2.  PunchProperty v rokoch 2001 až 2012 úspešne vytvorila obchodný park v spoločnosti AccentisNamestovo ktorú teraz vlastní spoločnosť Accentis NV.PUNCH-group je globálnym dodávateľom automatizovaných prenosov smerom k popredným svetovým výrobcom OEM a TIER 1.