Otvorili sme I. etapu cyklotrasy

V areáli Masarykovho dvoru sme uskutočnili slávnostné otvorenie 1. etapy cyklotrasy v rámci projektu Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava. Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom vybudovania novej cyklistickej komunikácie (na existujúcich komunikáciách) o dĺžke 5 822,7  metrov zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy a zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v…