História podniku sa začala písať v roku 1950, kedy bol položený základný kameň spoločnosti tvoriacej súčasť národného podniku Tatra Kopřivnice. Prvý výrobok – rýpadlo Škoda D500, opustilo brány podniku v roku 1954.

V ďalších rokoch sa spoločnosť zamerala na vytvorenie vývojárskeho pracoviska a prototypovej dielne. Výrobný program sa postupne ustálil na výrobu stavebných strojov a výrobkov špeciálnej techniky. Spoločnosť od septembra 2003 pôsobí pod obchodným menom PPS Group a.s.

Ťažiskový výrobný program spoločnosti je zameraný na výrobu komplexných zváraných konštrukcií – rámov, ramien, výložníkov, ostatných komponentov kinematiky a ďalších oceľových konštrukcií pre renomovaných výrobcov banských, stavebných, manipulačných, lesných mechanizmov a strojov. V období rokov 2014/2015 spoločnosť popri investíciách zameraných na rast masívne investuje do progresívnych technológií, ktorých cieľom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti.

Spoločnosť zaviedla a udržuje Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008, environmentálny manažérsky systém podľa STN EN ISO 14001:2005, systém kvality vo zváraní STN EN ISO 3834-2 a DIN 18800-7 a ďalšie. Pre lepšie zabezpečenie kvality vo výrobe spoločnosť prevádzkuje akreditované kalibračné laboratórium.